onsdag 1 april 2015

(Aprilskämt) Ny huvudintrig till Främmande Gäster!

Arrangörsgruppen har nu beslutat att lägga om planerna inför sommarens lajv. Det kommer fortfarande att heta "Främmande Gäster" men byta fokus. Vi kommer ha nya gäster på lajvet. Därför söker vi nu spelare till rollerna för den nya huvudintrigen!På ett ministerieuppdrag ska nu Bifrost delta i ett experiment under ledningen av professor Darwin-Lockhart, som ett led i att dryga ut den sinande magikerbefolkningen. Vissa av Bifrosts andraårselever har valts ut till att vara faddrar för mugglarelever som ska tränas i magi. Andraårseleverna kommer inte bara få ta hand om mugglarna. Studierna kommer under hela läsåret vara väldigt inriktade på mugglarstudier, och ett antal studiebesök är inplanerade. Eleverna kommer även delta i extrainsatta lektioner i trolldryckskonst där de kommer brygga en överföringsbrygd av sitt eget blod, som kommer ge mugglaren en del av deras egen magi. Dessa lektioner kommer knytas samman mycket med Försvar Mot Svartkonst, då eleverna för att lyckas troligen kommer att behöva klyva sina själar. Sökta karaktärer
  • Mugglare som försökskaniner
  • Andraårselever som vill vara faddrar
  • Professorn Darwin-Lockheart


Darwin-Lockhart

Vi söker en person som kan bära runda glasögon, och tänka sig att färga håret vitt inför sommaren samt skratta ett galet professorsskratt. En audition kommer att hållas den 2 maj.

OBS: Mycket hårspray krävs för denna roll.


Praktiska saker som kommer ändras

På grund av platsbrist då professor Darwin-Lockhart ska ha ett eget rum som labratorium, så kommer Odheim och Frejheim att dela sovsal under lajvet. Det kommer även endast att serveras kockgryta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar