Magiinriktningar

Alla karaktärer (som kan kasta magi) har en inriktning (“alignment”) som de följer hela sitt liv såvida det inte händer någonting stort som påverkar den. Detta väljs i anmälan och godkänns när ni får bekräftelsemailet på anmälan. Det som tidigare var A/B/C eller snäll/elak har blivit ersatt av svart magi och vit magi, med neutralt i mitten. För att ge ytterligare nyanser för äldre magiker så kommer alla från och med årskurs 4 välja en mörkare eller ljusare variant av sin inriktning som då ligger på en sexgradig skala.

Observera att detta är en uppdelning som görs off-lajv. In-lajv finns det ingen officiell uppdelning.

En karaktär har tillgång till formlerna som står i rutan för ens egen årskurs och tema OCH alla föregående formler i samma kolumn uppåt. Vilket alltså betyder att alla får tillgång till massa mer magi! Vilka trollformler av dessa som det är rimligt att karaktären kan, vilka hen är bättre på och vilka hen använder mest är upp till var lajvare att avgöra. Detta innebär också att ni inte behöver plugga in alla formler som en valt utan kan välja ut sina favoriter och sen använda de på lajvet. Särskilt gäller detta vuxenkaraktärer som annars kommer få många trollformler att plugga in. Var generösa med ert spel mot andra lajvare, spela runt offutmaningen och spela upp varandra!

Karaktärer som efter skolan har skaffat sig en utbildning kan välja till yrkespaket med trollformler som inte tillhör deras inriktning. Till exempel om en praktiserar svart magi eller är botare.


Utveckling och inriktningar

För yngre elever finns det nya trollformler på raderna med höst och vår. Detta betyder att de lär sig nya trollformler under året och kommer kunna fler trollformler om lajvet utspelar sig en bit in på terminen. Förstaårselever på ett lajv precis vid skolstarten väljer ingen inriktning men kan markera ifall de tillhör de få som tränat illegalt.

I de yngre åren är magin ganska neutral för alla. Men efterhand som en karaktär blir äldre kommer det märkas att olika sorters magi gror bättre hos olika sorters personer. Till exempel kan de vita magikerna lära sig Riddikulus redan i början av årskurs två, men det dröjer tills ett litet tag efter tills de neutrala magikerna kan bemästra den. Däremot dröjer det ytterligare förrän de som är mer inriktade på svart magi kan klara av den, däremot kan de vid det laget bemästra Morte Ignitum. I sin tur är Morte Ignitum en omöjlig trollformel att kasta för de som har inriktningen mot vit magi. Detta vill vi be er spela på genom att gestalta att vissa bemästrar trollformler lättare än andra och att vissa inte kan utöva viss magi, men i samma veva vill vi be er undvika att peka ut någon som vit eller svart magiker in-lajv. Dessa termer är visserligen också namn in-lajv men in-lajv finns det inget sånt här system som delar upp folk i så pass grova fack.


Val av inriktning

Om en karaktär har en inriktning mot vit eller svart magi kan avgöras genom att titta på dennes intentioner med magin i termer av gott och ont, men i praktiken är det inte alltid så enkelt. Det handlar också om ens själ och hur trasig den är. Samt om hur självuppoffrande en är och om ens vilja/ovilja att skada andra.

Exempel på karaktärer

Som exempel kommer här en lista på hur de som besvarade feedback-enkäten 2019 placerat karaktärer från Harry Potter-böckerna tillsammans med en kommentar från ansvarsgruppen:

Ljus vit: Hermione Granger - de flesta placerade Hermione på den ljusaste sidan och vi håller med eftersom hon alltid använder sin magi för ett gott syfte, med läkande och reparerande trollformler.

Mörk vit: Remus Lupin - använder till största del ljusa magier i ett gott syfte.

Ljus neutral: Harry Potter - har störst spridning av svar i testet, han använder många olika typer av trollformler inkluderat aggressiva och oförlåtliga. Skulle inte döda någon och skulle utifall det hände (endast i självförsvar) få väldigt stor ångest och väljer därför att oskadliggöra.

Mörk neutral: Mad Eye Moody - har en ganska stor spridning i svaren både två steg uppåt och neråt men de flesta placerar honom på mörk neutral, han sätter hårt mot hårt men utan att falla ner till att faktiskt bli en svartkonstnär själv. Kan rättfärdiga dödande.

Ljus svart: Severus Snape - en stor majoritet placerar honom här och vi håller med, ett intresse för mörk magi är ett genomgående karaktärsdrag samtidigt som han håller emot från att falla ner till det mörkaste svarta. Kan döda utan större eftertanke.

Mörk svart: Bellatrix Lestrange - ingen har placerat henne någon annanstans, alla kommentarer är överflödiga. Har inget problem att döda folk, tvärtom.


Lära sig magi

Professorer som tränar formler med elever kan göra det med formler som de ska lära sig som nästa steg, eleverna kan dock inte lära sig dessa formler utan bara kasta misslyckade formler eller en och annan lyckoträff under träningstillfälle tillsammans med någon som kan trollformeln. Det enda undantaget är förstaårselever kan lära sig tarantallegra och locomotor mortis redan vid terminsstart, efter ca 30 minuters övning med någon (elev eller professor) som kan trollformeln.


NEWT och yrkespaket

De enda som behöver välja trollformler är NEWT-elever som får välja två trollformler per år från utbudet de har under vuxen. Karaktärer som har utbildning efter skolan kan välja till ett yrkespaket. Detta gäller till exempel aurorer, botare eller ordningsstyrka som behöver mer specifika trollformler. Dessa kommer utökas med nya yrken vid behov.


Alla kan fler trollformler än de i tabellen

Det är värt att notera att alla karaktärer ska föreställa kunna fler trollformler än de som återfinns i tabellen och enkelt kan spelas ut på lajven. Formler som “engorgio”, “aquamenti” och “reparo” är vanligt praktiserad magi.


Här finns trollformlerna!

Här är en länk till ett Google Dokument med alla trollformler, inriktningar och yrkespaket. Denna kommer uppdateras efterhand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar