torsdag 4 december 2014

Anmälan är öppen


Anmälan till Bifrost III: Vinterfrost finns nu upplagd på hemsidan!

Eftersom det har hänt mycket här på kort tid så kommer här en summering om vad som har hänt:
- Anmälan ligger uppe på hemsidan, tillsammans med info om nästa lajv
- En wiki har släppts, http://bifrostlajv.wikidot.com/. Den kommer uppdateras efterhand och vara ett komplement till hemsidan. Läs!
- Information om trolldomsministerkandidater samt den gamla seden finns på wikin och är dessutom tillfälligt upplagt på hemsidan

tisdag 2 december 2014

Bifrost har en wiki!

http://bifrostlajv.wikidot.com/

Dess primära funktion är att vara en komplettering till hemsidan, där det så småningom mest ska stå praktisk information och wikin ska fungera som ett slags uppslagsverk över lajvvärlden.

En wiki blir aldrig klar, denna är under renovering och kommer uppdateras löpande. För gärna fram önskemål om vad ni vill se för artiklar till vår mail frifantasi@hotmail.com

Kostnaden för Bifrost III:Vinterfrost är fastställd!

Vi har varit tvungna att höja avgiften något på grund av höjd lokalhyra.

Lajvavgift till Vinterfrost: 500 kr
Medlemsavgift i FriFantasi: 50 kr

- Till och med den 13de december kommer lajvavgiften vara 100 kr billigare, dvs 400 kr.
- Efter intrigstopp den 31a december så kommer lajvavgiften vara 200 kr högre, dvs 700 kr.

Du måste vara medlem i föreningen för att kunna delta på lajvet, eftersom 2015 är ett nytt år så behöver även ni som var med på föregående lajv betala ny medlemsavgift.