torsdag 2 maj 2013

Trolldomsministeriet och Runbladet :)

Ministeriets avdelningar plus beskrivningar finns nu att hitta under Trolldomssamhället.

Vi har också släppt Runbladet som en ny sida här på hemsidan. Runbladet är den enda trolldomstidningen i Sverige som kommer ut dagligen, vi har skrivit ett par artiklar och kommer lägga upp fler innan lajvet. Vi kommer också att klistra in artiklar från Hört och sett (har expanderat och har nu en svensk redaktion) och Häxornas värld, dessa två kommer ut på veckobasis.
Vill du skriva en artikel till en av tidningarna? Gör det! Maila den till blodmane@hotmail.com så lägger vi upp den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar