fredag 29 mars 2013

Prisinfo

Priset för lajvet är ändrat, det kostar fortfarande 250 kr men bara fram till den 1 maj. Sen höjs det med 50 kr vid varje månadsskifte. Observera att du måste betala innan priset ändras för att få det billigare alternativet.

Fram till 1 maj: 250 kr
2 maj till 1 juni: 300 kr
2 juni till 1 juli: 350 kr


Anledningen till att vi höjer avgiften något är att vi vill säkra vår budget så vi kan skapa ett ännu bättre lajv :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar