Regler for Bifrostlajv

Här är reglerna som gäller på samtliga Bifrostlajv. Senast uppdaterade 2018-07-23


Innehåll:

Alkohol och droger
Allergier
Biblioteket (Off-området)
Blackbox
Död och allvarliga skador
Eld
Elektronik och mobiler
Elevhemssovsalarna
Fotografering
Fyslajvande
Harry Potter
IN/OFF
Jämställdhet, HBTQ och genus
Kontoret, arrangörer och frågor under lajvet
Magi
Rekvisita
Skarp Brand
Skarp skada
Stöld
Tid och rum
Trygghet och trygghetsvärdar
Tungt spel
Tyst lajvande
Åldersgränser


Alkohol och droger

Bifrost-lajven är drog- och alkoholfria. Det får inte förekomma någon alkohol på lajvområdet.

Olika former av in-lajv alkohol kan förekomma på lajvet. Det vill säga alkoholfri dryck som representerar alkohol på lajvet.


Allergier

Vi kan tyvärr inte garantera att lokalerna vi använder är helt allergisäkra. Men med hänsyn till allergiker gäller följande:

  • Nötter får inte tas med på lajvet (sådant som har "spår av nötter" är däremot okej)

  • Fönster och dörrar får gärna hållas stängda under somrarna med hänsyn till mygg- och gräsallergiker

  • Minimera användningen av hårspray och avstå gärna från starka parfymer. Hårspray får bara sprayas inne i omklädningsrummen.

  • Personer med speciell kost på grund av allergi/intolerans måste både anmäla detta i anmälan OCH gå till köket innan lajvet börjar och berätta att ni är på lajvet. Kockarna är fantastiska och lagar mat till er, men dem gör det bara till de personer dem vet är på plats.

  • Rökning sker på anvisad plats. På lajven som hålls på Göransborg sker rökning en bra bit ner på vägen vid askkoppen. Kökspersonalen (och ansvarsgruppen) är dem enda som får röka vid vedboden eftersom de jobbar på lajvet. Ingen form av rökning är tillåten på lajvområdet.


Biblioteket (off-området)

Biblioteket är namnet off-området på Bifrost. In-lajv kan alltså detta område hänvisas till som "biblioteket". Om ni vet att någon har gått off eller kanske är in-lajv som en annan karaktär så kan ni säga att “hen är i biblioteket”. Biblioteket är till för att ni som deltagare ska kunna ta en paus från spelet och vara er själva en liten stund. I biblioteket finns två off-sovsalar och ett allmänt-snack-off-rum, samt en korridor som ska vara tyst. De två off-sovsalarna ska också alltid vara tysta så att de som vill kan sova/vila oavsett när på dygnet det är.

Själva biblioteket ligger på våningen nedanför entréplan och gränsen markeras med ett skynke. PRATA INTE OM OFF-SAKER DIREKT BAKOM SKYNKET eftersom det fortfarande går att höra er på in-lajv området. Bordet som ibland står där ska inte användas. Vill ni prata går ni in i rummet längst in, där finns bord och bänkar att sitta vid.

Omklädningsrummen är också off-lajv och ska vara så tysta som möjligt. Men de ligger så att du måste gå in-lajv för att komma dit från off-området.

Om ni behöver prata med någon enskilt kan ni också välja att gå utanför lajv-området ner längs vägen.


Blackbox

På lajvet kommer vi använda oss av vissa effekter för att skapa illusionen av magi. Dessa typer av effekter går under namnet blackbox-effekter. Detta kan vara föremål eller allmänt accepterade regler vilka alla som lajvar måste känna till för att illusionen av att magi existerar ska kunna upprätthållas. Det innebär att vissa föremål representerar magiska saker, exempel kommer längre ner. Dessa sakerna måste ni veta off-lajv för att ni ska kunna spela på dem in-lajv. Vårt sätt att kasta magi går också under termen blackbox, men den har sin egen text.


Boggart: Dessa är magiska varelser som spelas av en npc, när en boggart pekar på dig blir den din karaktärs värsta rädsla. Säg alltid högt vad boggarten blir så att alla runt omkring dig vet vad den föreställer (t ex “akta er, en orm!”).

Off-lajv känner du igen en boggart som en person i svarta kläder som bär en vit mask, men kom ihåg att detta inte är vad din roll ser, din roll ser bara sin rädsla.

Elevhemssovsalsdörrarna: Eftersom skolan är magisk kan dörrarna till elevhemssovsalarna inte öppnas av elever från andra elevhem. Detta gäller också lärare och andra vuxna, vilka bara kan gå in i sina gamla elevhemssovsalar. Dörren kan inte öppnas från vare sig in- eller utsidan. Däremot går det bra att bli inbjuden, eller att någon annan öppnar dörren åt en. Om någon som inte tillhör elevhemmet befinner sig i ett annat elevhem av någon anledning kommer denne ha en obehaglig känsla i kroppen då denne inte hör hemma där.

Händelsekuvert: Det finns kuvert med off-runor på, och dessa innehåller händelser. På insidan finns en off-beskrivning av en händelse som din karaktär råkar ut för eller något denne stöter på, spela på det som står i kuvertet. Efter händelsen ska kuvertet lämnas till ansvarsgruppen. Om kortet inte är adresserat till någon karaktär får du välja om du vill öppna det eller inte, men öppnar du det måste du spela på händelsen inuti.

Det finns en del såna här kuvert uppsatta ute i skogen. Vissa skogshändelser innehåller dessutom blodkapslar, om du gått riktigt långt ut i skogen är det - om du väljer att spela på händelsen - obligatoriskt att bloda ner sig och bli skadad.

Grönt band på dörr: Dörren är låst och kan öppnas med Alohomora. För er som kan låsa dörrar med magi finns det gröna band att hämta i lärarrummet, kontakta annars arrangör så fixar vi det åt er.

Laminerade kort: På lajvet används laminerade kort för att beskriva olika magiska effekter. Korten hör till magiska föremål eller utgör förhäxningar, ingredienser eller trolldrycker. Om du stöter på ett laminerat kort så läs på det och spela på effekten.

Osynlighetsmanteln: Det kan finnas en röd sammetsmantel på lajvet som har en osynlighetsförtrollning över sig, spela på att den som bär den är osynlig. Det går att vara två personer under manteln, men ni måste täcka varandra ordentligt och gå långsamt. Det är okej att ett ansikte tittar ut. Manteln räknas som ett intrigföremål och kan därmed stjälas trots att den inte har ett rött band.

Papper med off-runa: Kan innehålla en offbeskrivning av t ex en händelse som din karaktär råkar ut för eller något denne stöter på spela på detta. Kan också innehålla ren offinfo.

Puls: Detta är inte magi, men del av skadesystemet. När en karaktär har förlorat medvetandet kan en annan karaktär kolla pulsen på dem för att se ifall de lever eller inte. Om den medvetslösa karaktären sträcker ut fingrarna är den medvetslös och om den knyter handen är den död. Men om den inte gör någonting alls så kan det vara en skarp skada (kolla off med personen).

Rött band på dörr: Dörren är låst på magiskt vis och kan inte öppnas med magi eller våld.

Rött kuvert: Illvrål. 

Trolldrycker: Dessa representeras av laminerade kort i olika färger, ha en glasflaska bredvid som ni har själva trolldrycken i. Ett kort räcker till en dos för en person vid ett tillfälle om inget annat anges på kortet. Det går alltså inte att använda samma kort flera gånger eller att lägga det i en tillbringare (trolldrycken blir då för utspädd för att ha effekt). Efter användning ska kortet lämnas (diskret) till en arrangör. Det finns sätt för magiker att upptäcka att det ligger trolldryck i mat eller dryck, men om er karaktär inte kan det (info finns på hemsidan) kan ni inte upptäcka det och måste spela på effekten.


Byte av karaktär

Det kan uppstå situationer på lajvet som gör att en spelare behöver byta karaktär. Se mer nedan under Död och allvarliga skador. Ta gärna med extra kläder.

Spelar du en elevkaraktär behöver du inte ta med dig andra kläder men gärna något sätt att ändra ditt utseende som t ex en peruk.


Dueller

Det viktigaste med dueller är att det ska bli en häftig scen, därför får ni gärna prata ihop er innan för att skapa en så bra scen som möjligt. Vi har också ett system för dueller som avgör vem som vinner genom att spelarna visar upp karaktärens duellsiffra vid bugningen.

Läs mer om dueller under fliken "magi"Död och allvarliga skador

Trolldomssamhället är ett samhälle där det går att läka benbrott på bara några sekunder, men också ett samhälle där de flesta invånare går omkring med högst effektiva mordredskap. Då detta samhälle just nu är högst turbulent finns nu också risken att karaktärer kommer att dö eller skadas så allvarligt att karaktären tas ur spel utan att spelaren blir tillfrågad först. Karaktärer kan också tas ur spel av andra anledningar, se längre ner i denna text.

På grund av detta bör alla spelare som har karaktärer som riskerar att åka ur spel ha kläder och eventuellt smink med sig till en extra karaktär.

Karaktärer med högre duellsiffror kan också skadas allvarligt eller dödas av karaktärer med lägre duellsiffror. Allting beror på situationen.

Död

Ingen har tillåtelse att döda någon utan att först ha fått arrangörernas tillstånd, men det är personen som kastar besvärjelsen som är ansvarig för scenen. Det kan alltså beroende på situationen vara lämpligt att gå till spelaren till den karaktär din karaktär vill skada och prata ihop sig innan för att sen gå till arrangörerna.

Gör en scen av det - desto mer spel desto bättre och låt absolut inte någon ligga död långt ute i skogen. Låt någon hitta kroppen eller se till att den kommer in till skolan så att det kan bli spel av det.

När en karaktär har förlorat medvetandet kan en annan karaktär kolla pulsen på dem för att se ifall de lever eller inte. Om den medvetslösa karaktären sträcker ut fingrarna är den medvetslös och om den knyter handen är den död. Men om den inte gör någonting alls så kan det vara en skarp skada (kolla off med personen).


Fängelse

En karaktär som begår ett brott (som att t ex döda någon) under lajvet kan denne bli arresterad och intagen till Ministeriet för förhör. Detta kan leda till att den är borta från lajven i allt från några timmar till några år.


Nedgjord

En mindre slutgiltig form av att sätta en annan karaktär ur spel är att göra den nedgjord. Detta kräver antingen arrangörernas eller offrets tillstånd, och de involverade personerna är ansvariga för scenen. En person vars karaktär skadats i strid kan välja att spontant bli nedgjord genom att t ex spela på att den förblöder och tappar medvetandet.

Att bli nedgjord innebär att karaktären blivit så allvarligt skadad att den också blivit medvetslös och inte kan agera mer i scenen. Det betyder att karaktären är i behov av akut vård av botare och nedgjorda karaktärer behöver bli skickade till Eirs läkehus.

Samma sak gäller som för att döda folk. Se till att göra en bra scen av det och låt inte någon ligga nedgjord långt ute i skogen utan möjlighet att ta sig in.

Skador

Glöm inte bort att skador ska spelas upp. Spela på att skador gör ont även om de är små och lätta att läka. Speciellt om det är skador orsakade av svart magi bör det synas på offret! Sminka gärna och använd fakeblod!

Vapen

Boffervapen (dvs mjuka latex/skumgummi-vapen) kan förekomma på lajven och de skadar såklart också. Dessa måste godkännas före lajvet via mail och även genomgå en säkerhetskontroll av en av ansvarsgruppen utsedd person på plats innan lajvet. Det måste också finnas en bra anledning att din karaktär har ett sådant vapen då det inte är vanligt att ha något annat vapen än sin trollstav.

Blankvapen är ej tillåtna att ha med sig.


Eld

Ljus och lyktor får ni gärna tända men får lämna inte dessa utan uppsikt.

Det är endast godkänt att elda i på förhand konstruerade eldstäder. Om ni skulle vilja göra upp eld någon annanstans än i de befintliga eldstäderna måste detta först godkännas av arrangör. När ni eldar gäller vanliga eldregler.

* Lämna aldrig elden utan uppsikt

* Se till att det alltid finns en hink med vatten i närheten

* Ha gärna en brandfilt nära till hands

Vill ni elda i en eldstad inomhus ska ni alltid kontakta en arrangör eller vapendragare innan ni tänder den. Du som tänder är ansvarig för att elden har en vakt samt att spjällen är öppen. Bra att veta är att det ryker in om skorstenen inte är uppvärmd, börja alltså med en liten eld så den värms upp innan ni lägger på mer ved.

Pyroteknik som exempelvis rökgranater är häftigt. Men kolla av med ansvarsgruppen först :)


Elektronik och mobiler

In-lajv fungerar inte elektronik som den ska på Bifrost. Detta då det är alldeles för mycket magiska störningar i luften. Mobiler och liknande apparater fungerar alltså inte, så håll dem avstängda och undangömda. Detta innebär alltså att ni inte får ha mobiler synliga på lajvet.

Om ni av någon viktig anledning måste ha mobil nära till hands med ringsignal på (ex. anhörig på sjukhus) MÅSTE ni kontakta ansvarsgruppen. Vi kommer då säga det vid off-genomgången innan lajvet.

Mobiler och all annan elektronik hör hemma på offen. Laddning sker i biblioteket. Behöver ni ringa - gå utanför området eller till offen.

Fickur och armbandsur uppmuntras då det höjer stämningen och gör det lättare att hålla koll på tiden.

Väckarklockor av äldre modell kan vara en bra idé att ha med sig. Väckning arrangeras av personal, prefekter eller i respektive sovsal beroende på lajv.


Elevhemssovsalarna

Elevhemssovsalarna ska vara in-lajv hela tiden från det att lajvet börjar tills att det slutar. Allting ni gör där inne, från att byta om till att borsta tänder, gör ni i karaktär. Om ni vill sova off-lajv går det bra att välja en off-sovsal. Att sova in-lajv ska dock inte betyda att det inte går att sova ostört, se regeln nedan om tyst lajvande mellan kl 00-08!

Eftersom skolan är magisk kan dörrarna till elevhemssovsalarna inte öppnas av elever från andra elevhem. Detta gäller också lärare och andra vuxna, vilka bara kan gå in i sina gamla elevhemssovsalar. Dörren kan inte öppnas från vare sig in- eller utsidan. Däremot går det bra att bli inbjuden, eller att någon annan öppnar dörren åt en. Men om någon som inte tillhör elevhemmet befinner sig i ett annat elevhem av någon anledning kommer denne ha en obehaglig känsla i kroppen då denne inte hör hemma där.


Fotografering

Fotografering som sker in-lajv ska göras med vad som ser ut som äldre kameror, större systemkameror kan också fungera. Om ni fotograferar, var försiktiga med blixten och fråga gärna de personer du planerar att fotografera. Om någon inte vill bli fotograferad respektera detta.

Monster får gärna fotograferas, men det sker på egen risk!Fyslajvande

Fyslajvande sker mellan två parter eller fler som har planerat scenen sedan innan eller som känner varandra väl. Alla som deltar ansvarar för att det går säkert till.Harry Potter

J.K. Rowling och Harry Potter böckerna/filmerna existerar inte i lajv-världen. De stora händelserna i böckerna har tidigare rapporterats av tidningarna, men mycket av detaljerna har det inte rapporterats om. Tänk även på att händelserna i böckerna utspelade sig för tjugo år sedan. De flesta av era karaktärer är för unga för att komma ihåg händelser som Voldemorts fall, men naturligtvis har deras föräldrar berättat om det, eller så har de läst om det. Harry Potter själv lever fortfarande och är en hjälte.

Hogwarts vapensköld bör inte förekomma på lajvet eftersom lajvet utspelar sig på den svenska trolldomsskolan Bifrost. Men välmotiverade undantag fungerar.

Ni som spelar trolldomsfödda eller professorer bör ha läst böckerna samt läst på om det svenska trolldomssamhället här på hemsidan. Så ni har koll på inte bara Harry Potter-fiktionen utan även Bifrost-fiktionen.IN/OFF

IN och OFF är begrepp som används inom lajv för att särskilja på saker som händer inom lajvet och vad som händer i den riktiga världen. När en är in-lajv agerar hen som sin karaktär. “Iff” är en blandning mellan in och off, samt något vi vill undvika då det är ett nästan-offande som gärna sprider sig på in-området.

Från att lajvet börjar till att lajvet slutar är allting på lajv-området in-lajv.

Detta gäller även saker som tandborstning, omklädning och sömn. Ni får inte offa i elevhemssovsalarna. Allt på lajv-området ska ske in-lajv.

Symbolen ni ser till vänster är en off-runa, saker som har det märket på sig är off-lajv.

Därför vill vi att packning som inte är in-lajv märks med denna runan. Det är inte tillåtet att rota i andras packning, in- eller off-packning, men all packning som ni visar om ni rotar i väskan ska vara in. Ett tips är att ha en väska som är inlajv och sedan en tygpåse märkt med runan där ni stoppar alla era off-saker.

Undantagen är omklädningsrum och det som vi in-lajv kommer referera till som biblioteket, vilket är Bifrosts off-området.

Om du av någon anledning skulle behöva prata off med en person, fråga om ni kan prata i biblioteket.

Respektera andra personers lajv och stör inte illusionen om det inte är nödvändigt. Offa inte högt och ha inte off-saker framme. Däremot ska ni inte vara rädda för att bryta lajvet om det faktiskt händer någonting, som t ex en skarp skada.


Jämställdhet, HBTQ, genus och rasism

Först och främst: Vi vill inte veta av kränkningar mot kön, sexualitet, etnicitet osv. på lajvet. Varken in eller off. Om ni vill förolämpa någon in-lajv måste ni göra det mot in-lajv attribut som till exempel blodsstatus eller egenskaper.

Gällande kön är vår lajvvärld (trolldomssamhället) jämställd för alla oavsett könsidentitet och sexualitet. Därför är Bifrost inte rätt lajv att spela en sexistisk eller homofobisk roll. Det går att spela en karaktär som aktivt kämpar mot könsnormer, men det är inte någonting som vi eftersträvar eftersom vi vill ha en jämställd lajvvärld där jämställdhet är en självklarhet. Vill du spela en karaktär som är osäker på sin homosexualitet eller könsidentitet är detta alltså inte heller rätt lajv eftersom lajvvärlden är accepterande. På lajven vill vi fokusera på andra konflikter, det kommer mer om det så läs vidare!

Häxor har alltid haft lika mycket makt i trolldomssamhället som trollkarlar och magiker. Klädstilar i trolldomssamhället skiljer inte lika mycket mellan könen som i mugglarsamhället - många trollkarlar går i långa klädnader ("klänning") och det ses som helt normalt. I lajvvärlden existerar inte heteronormen på det sätt vi är vana vid från vår off-vardag.

I mugglarsamhället debatteras samma frågor som debatteras i vårt off-samhälle, och det finns samma fördomar mot HBTQ-personer. I trolldomssamhället är den allmänna synen på HBTQ något i stil med "det är väl inget konstigt med det, däremot är du konstig om du inte oroar dig för de omänskliga". Homosexuella häxor och trollkarlar är inget ovanligt. Självklart kan de gifta sig och skaffa barn.

Rasism kommer att spelas ut på lajvet, men BARA mellan faktiska raser. Ingen annan rasism ska förekomma på lajvet. Den enda "rasism" vi spelar på är människor och vampyrer/varulvar/troll/jättar/vilier etc. Vi ser dock gärna att ni undviker själva ordvalet "rasism" då denna rasism endast är in-lajv. I trolldomsvärlden så finns det inget stigma runt etnicitet.

Människor har ofta fördomar gentemot "de omänskliga". Men inom raserna (t ex bland människor) spelar det ingen roll vad ens hudfärg/etnicitet är, det som räknas är hur "rent" ens magiska blod är och vilka dina föräldrar var. Rasism kommer också spelas ut mellan mugglare och magiker.

Inom trolldomssamhället är mugglare något som debatteras flitigt. Mycket på grund av att antalet Grindelwald-anhängare har ökat i Norden. Häxor och trollkarlar med mugglarföräldrar har i vissa tider av historien varit en utsatt grupp och än idag finns det renblodiga som anser sig vara bättre än "smutsbloden".

Pronomen

I trolldomssamhället används trollkarl och häxa istället för man och kvinna. Det könsneutrala uttrycket är magiker. Att vissa magiker identifierar sig som han, hon eller hen är normalt. Att presentera sig med pronomen eller fråga om personers pronomen är heller ingenting konstigt.

Sammanfattningsvis

- Lajvvärlden/trolldomssamhället är jämställd även om det i mugglarsamhället debatteras samma frågor som i vårt off-samhälle. Alla könsidentiteter och sexuella läggningar är (och har alltid varit) accepterade.

- Det finns utbredda fördomar mot mugglare (smutsblod) och halvblod/helblod av andra varelser (jättar, vilier, vampyrer osv) betraktas ofta som omänskliga. Det kommer spelas på förtryck och hat mot dessa grupper.

- Ingen rasism är tillåtet på lajvet.Kontoret, arrangörer och frågor under lajvet

Ansvarsgruppens rum kallas “kontoret”, det är ett namn ni kan referera till in-lajv och rummet återfinns på samma våningsplan som biblioteket. Deltagare får inte gå in där utan lov från en arrangör eller vapendragare.

Om ni inte hittar någon från ansvarsgruppen är det troligt att vi har samlats där för att prata.

Kontaktformuläret

Vi kommer fortsätta ha ett formulär där ni kan skicka in frågor under lajvet. Länken till detta formulär finns i utskicket!

Formuläret kommer att kollas regelbundet och svar kommer så snart vi kan, antingen till mailen ni skriver från eller så söker vi upp er. Om vi inte svarat inom två-tre timmar får ni gärna komma till någon av oss och säga att ni skickat en fråga. Eftersom vi kommer använda formuläret kommer vi inte svara på några in-lajv frågor som inte är inskickade via detta.

Detta kräver att ni har mobiltelefoner med er till lajvet och med detta vill vi påminna om att mobiler inte är tillåtna (synligt) på lajvområdet, samt skall vara på ljudlöst under hela lajvet.

Har ni en fråga som är akut? Kom till oss direkt!

Akuta frågor är alltid off-lajv. Skarpa skador, trygghetsärenden och andra skarpa händelser ska aldrig tas i formuläret!


Lektioner

På de flesta lajv finns det ett schema med lektioner.

Professorer och NEWT-elever som håller i lektioner är ansvariga för att bidra positivt till elevlajvarnas upplevelse. Försök stoppa in praktiska moment ibland så lektionen inte enbart blir teoretisk - så att eleverna inte blir passiva åskådare utan får utrymme att lajva under lektionen. Meddela också elevlajvare om lektionerna blir inställda eller uppskjutna. Försök gärna lösa det genom att pussla i schemat på plats.

Elever är i sin tur ansvariga för att bidra till professorslajvarnas upplevelse genom att gå på lektionerna och delta aktivt. Meddela gärna personen som håller i lektionen ifall du inte kan komma, eller ifall du söker spel på att skolka.


Magi

Alla regler om magi räknas in under lajvet regler, men återfinnes under fliken om magi.


Rekvisita

Vanliga grejer som kvastar och godis går utmärkt att ha med. Mer sällsynta saker som tidvändare måste ha en bra motivering och kollas av med arrangörerna innan lajvet. Allting som har en magisk effekt måste också kollas av innan lajvet och dessutom stöldmarkeras.

Kom gärna på egna föremål med häftiga magiska förmågor, men kontakta oss innan lajvet för att få dem godkända. Vem vet, vi kanske skapar en stor intrig runt just ditt föremål på nästa lajv.


Skarp eld

Skarp eld betyder att det brinner på riktigt. Spelet måste avbrytas och elden tas om hand.

Vid brandalarm är uppsamlingsplatsen vid flaggstången.


Skarp skada

Skarp skada betyder att någon har skadat sig på riktigt. Om personen är i behov av akut sjukvård ska spelet avbrytas och sjukvårdsansvarig tillkallas. Ropa bara skarp skada om du är direkt vid den skadade och bara om skadan är så allvarlig att lajvet måste brytas.

Första hjälpen låda finns i köket eller på en annan plats anvisad i off-genomgången.


Straffkommendering och poängavdrag

Ifall er karaktär vill straffa en elev med något annat än poängavdrag är det viktigt att ni ser till att det blir bra och givande scener för alla parter. Fråga gärna eleverna off om de vill ha den sortens spel på lajvet, annars går det bra att ge t ex en straffkommendering som är efter lajvets slut.

Formellt sett är det elevhemsföreståndaren som har ansvaret för eleverna i sitt elevhem när de inte är på lektioner eller beter sig dåligt på andra sätt, vissa professorer utfärdar dock bestraffning utan att tänka på detta. Elevhemsföreståndaren bör få veta om någon elev får ett straff hårdare än poängavdrag.


Stöld

Under lajvet kommer det finnas föremål som det är tillåtet att stjäla. Dessa kommer att vara märkta med ett rött band eller en bytesruna. Dessa föremål kan ha en beskrivning skrivna på sig som förklarar hur du som spelare uppfattar föremålet (laminerad lapp).

Trolldrycker (i form av laminerade kort), in-lajv pengar och osynlighetsmanteln är inte öppet märkta med röda band men de är trots det öppna för stöld.

Stöldmarkera gärna brev och andra dokument. Om de inte är stöldmarkerade får ni inte stjäla dem, men det hindrar er inte från att läsa på dem.

Efter lajvets avslut ska alla intrigföremål, trolldrycker och så vidare återlämnas till arrangörerna så vi kan få dem tillbaka till rätt ägare. Om ett föremål skulle råka följa med en deltagare hem är det dennes ansvar att föremålet skickas tillbaka till sin ägare. Annars måste vi tyvärr stöldanmäla det.


Tid och rum

Lajven utspelar sig i nutid, så nära aktuellt datum som möjligt för att det ska kännas logiskt för en skola. Bifrost ligger i norra Sverige, men exakt var vet inte många då skolan skyddas av uråldriga skyddsmagier...

Viktigt att nämna gällande spelet är att vi kör på principen att det inte spelar någon roll om du har varit på lajven eller inte, men har karaktären gått på Bifrost i tre år så har den varit där. Detta betyder också att du kan spela en professor som undervisat i evigheter utan att du varit på föregående lajv. Du behöver alltså inte ge en förklaring till varför din karaktär är borta under ett lajv om du vill spela en annan karaktär eller helt enkelt inte kunde närvara. Din karaktär fortsätter att existera även om du inte fysiskt är på plats. Att karaktärer inte är närvarande är någonting som alla får spela runt.

Läs gärna lajv-sammanfattningar här på hemsidan för att veta om viktiga händelser.


Trygghet och trygghetsvärdar

Trygghet på lajvet är allas gemensamma ansvar. Det kommer finnas trygghetsvärdar för respektive grupp och dessa kan ses som resurser för tryggheten på lajvet.

Trygghetsvärdarna finns där för off-trygghet på lajvet runt situationer som kan uppstå på andra lajvet och för att skydda deltagare på lajvet från sånt som de kan bli utsatta av från andra deltagare. Mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp och liknande situationer.

Det är bra att tänka på att trygghetsvärdarna är för situationer där andra deltagare har gjort något som du inte är bekväm med. Vet du med dig att du har risk att må dåligt av privata skäl som inte uppstått på själva lajvet så prata gärna ihop dig med en vän så att ni kan stötta varandra.


Tungt spel

Stundtals förekommer det spel på såväl psykiskt som psykiskt våld på lajven.

Färger / stoppord

För att kunna kolla av med sin medspelare utan att scenen behöver brytas använder vi ett system med stoppord och färger. Om du vill kolla av med din medspelare ifall spelet känns okej kan du på ett diskret sätt fråga efter "färg" under en scen. Det går också bra att säga färg själv. Följande gäller:
Grönt: Detta är okej, vi kan trappa upp spelet
Gult: Detta är okej, men kör inte hårdare.
Rött: Jag vill att scenen bryts, men in-lajv.
Off bryt: Bryt spelet omedelbart
Det går mycket bra att på ett diskret sätt fråga “färg?” under en scen.
“Off” går fortfarande bra att använda följt av en instruktion. Till exempel att säga “off ta det lugnare”, trots att det går lika bra att säga gult.

Förbud mot spel på sexuella övergrepp

Spel på sexuella övergrepp ska inte förekomma på Bifrost och vi undanber oss allt spel på detta såväl som spel på sexuella trakasserier. Det existerar inte överhuvudtaget i lajvvärlden att en skulle göra något sexuellt utan samtycke.

Detta gäller såväl bakgrunder som scener mellan lajvet och på de faktiska lajven. Anledningen är att vi känner att Bifrost inte är rätt lajv för att ta upp den sortens problematik och inte vill ge den uppmärksamhet och bearbetning som vi anser att det kräver. Det är också en fråga om off-trygghet på lajven.

För enkelhetens skull kommer alla scener som innehållit sexuellt våld att retconnas till kommande lajv, så att de inte spelas på i framtiden.

Spel på psykisk ohälsa

På grund av liknande skäl som till att förbjuda spel på sexuellt våld kommer vi inför lajvet sommaren 2019 att undanbe spel på viss psykisk ohälsa. Däremot uppmuntrar vi fortfarande spel på liknande teman som gör en gränsdragning svår.

Exempel på sådant vi vill att det ska spelas på är rädsla över vad som kommer hända i framtiden, ängslighet och emotionell instabilitet efter traumatiska händelser, trolldrycker och magi som framkallar panik och paranoia, ångest över svåra val och dylikt.

Exempel på sådant vi inte vill att det ska spelas på är paniksyndrom, depression, självskadebeteende och ätstörningar. Det handlar mycket om de bakomliggande faktorerna till karaktärens psykiska ohälsa.
Som en generell riktlinje undanber vi oss allt som orsakats på icke-magisk väg, men självklart är det okej att spela på att händelser har påverkat din karaktär psykiskt. Använd Harry Potter-böckerna som riktlinje och är du osäker kan du fråga någon av arrangörerna.


Tyst lajvande

Från kl 00.00 - 08.00 gäller tyst lajvande, detta betyder att alla måste vara tysta så de inte stör personer som sover, men att lajvet ändå fortsätter. Det innebär att personer kan komma in och t.ex. stjäla intrigföremål i klassrum eller elevhem även mitt i natten. Ni får off-lajv vara uppe hur länge ni vill, men ni måste vara tysta så att de som vill sova kan göra det mellan dessa tider.

Detta innebär också att väckarklockor får ringa först kl 08.00!


Åldersgränser

För att få komma på lajvet måste du fylla 15 samma år som lajvet är. Du får alltså komma om du är 14 och fyller 15 senare samma år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar