Dueller

Det viktigaste med dueller är att det ska bli en häftig scen. Prata gärna ihop er innan en duell för att skapa en så bra scen som möjligt, men vi har även ett system för duellering som vi kommer att använda oss av. Detta system är en metateknik som används för att på förhand avgöra vem som vinner, genom att spelarna visar hur bra deras karaktärer är på att duellera. Läs vidare!


Vad är en duell?

En duell sker mellan två individer som kastar trollformler på varandra i syfte att sätta den andre ur spel. Traditionellt sätt fortsätter en duell tills någon av individerna blir medvetslös, dör eller ger upp.

En regelrätt duell kräver en domare som på förhand godkänns av båda duellanterna. Det är tillåtet att ha upp till två sekondanter som kastar auxillium.


Vad är lagligt?

Dueller har återigen blivit lagliga i Sverige, sedan våren 2016. I lagtexten står följande: “Hederliga dueller mellan myndiga individer är lagligt. Duellen får fortsätta tills motparten sätts ur spel, utan dödande utgång.”

Lagarna om dueller gäller inte över andra lagar. Svartkonst är fortfarande olagligt.

In-lajv så är inte dueller tillåtna mellan elever på Bifrost (se skolans regler).


Siffersystem

Innan duellen visar du upp siffran med händerna i samband med att ni bugar er eller gör upp att ni ska duellera.

Det är helt okej att dra ner sin siffra om det passar sig på lajvet. Du kan alltid välja att sänka din egen siffra när du duellerar. Din karaktär kanske håller tillbaka eller är skadad.

Viktigt att tänka på är att duellsiffran endast handlar om duglighet i regelrätta dueller, samt säger någonting om stridssituationer. Siffran säger inte huruvida en karaktär är bra eller dålig på att utföra magi i andra sammanhang.


Ingen hand uppe: Har inte erfarenhet eller träning av strid

Ett finger: Har lite erfarenhet av att kasta magi i stressad situation

Två fingrar:

Tre fingrar: Bland de bästa skolelever på duellering

Fyra fingrar:

Fem fingrar: Amatörduellanter

Sex fingrar: De flesta i ordningsstyrkan

Sju fingrar:

Åtta fingrar: Jagande och beskyddande aurorer

Nio fingrar:

Tio fingrar: Bland de som är bäst i världen

Knuten hand: Omänskligt bra

Att få en duellsiffra till en karaktär

Inför varje specifikt lajv får alla karaktärer en ny siffra som gäller för just det lajvet.

När du svarar på frågan tänk på: Har du endast tränat på Försvar mot svartkonstlektioner, Stridskonstlektioner eller har du erfarenheter från andra situationer? Är du utbildad auror? Vad har du för kunskap om magisk strid och vad har du för erfarenheter i praktiken?


Hur gör vi på lajven?

Innan duellen så ska ni visa upp er siffra, på detta sätt kan ni spontanduellera utan att ha gjort upp detta på förhand. Siffran visar hur bra du är på att slåss. Det går också bra att dra undan sin motståndare till biblioteket eller annat off-område och göra upp duellen off-lajv.


Magi i en duell

De två inblandade kastar varannan trollformel.

I en duell sägs bara namnet på trollformeln, inte beskrivningen, för att skapa mer flyt. Undvik också alla tidsspecifieringar som annars orsakar avbrott i duellen. Istället för att kasta “Locomotor mortis dina ben låses i 100 sekunder” så kastar ni alltså “Locomotor mortis”. Personen som får trollformeln kastad emot sig får då bestämma hur länge som trollformeln varar, eller effekten som den gör. Att trollformler inte fungerar lika bra som vanligt kan förklaras t ex genom stress.

Det går att kasta magi på varandra utan att det är en duell. Däremot så bör ni visa er duellsiffra så fort ni utmanar någon för att ge en fingervisning till den andra spelaren om hur duellen bör gå. Dueller av större allvar får gärna vara uppgjorda på förhand för att skapa en så cool scen som möjligt. Detta kan betyda att ni vet vem som ska vinna och/ eller att ni har bestämt alla trollformler som ska kastas.

Slutligen ska sägas att det är okej för en tredje part att bryta in i duellen, men då bör duellen avslutas snarast.

Kom ihåg att det viktigaste är att ha roligt, skapa en häftig scen som folk kan prata om länge efteråt!


Auxillium och Protego

Auxillium

"Auxillium din stridssiffra höjs med [ett / två] så länge min stav riktas mot dig"

I en duell kan upp till två personer hjälpa en duellant genom att lägga auxillium på denne. Varje protego höjer tillfälligt duellantens siffra med ett. Under magins verkan kan inte personen kasta någon annan trollformel.

Person A duellerar mot person B. A har en siffra på fyra och B har en siffra på fem. Om person C lägger en protego på A har nu A fem. En stridssiffra kan dock inte höjas över tio. Duellanterna befinner sig nu båda på samma nivå och därav kommer duellen antagligen ha en jämn utgång.

Protego

Antal protego är begränsat efter ens duellsiffra. Men efter en duell fylls potten med protego på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar