Bifrost

Bifrost skola för häxkonst och trolldom är Sveriges trolldomsskola. Den är över tusen år gammal och har tre elevhem: Odheim, Lokheim och Frejheim.

Det kommer mer information om elevhemspoängstävlingen och annat snart!


Lajvplatsen

Oftast lajvar vi på Göransborg, som då föreställer Bifrost skola för häxkonster och trolldom. I denna text kommer skolan beskrivas utifrån hur vår lajvlokal ser ut. In-lajv så skiftar skolans utseende mellan åren, men inför lajven kan det ändå vara skönt att ha lite koll på vad det finns för ställen och var.

Utomhus

Skolan omges av en skog och ligger på/i en kulle. Bakom skolan finns en gräsplan som refereras till som "gräsplanen". På denna sida har vi nära till grannar då marken vi hyr slutar där gräsplanen slutar. Med hänsyn till dessa uppmanar vi er att inte spela ut starka och högljudda scener på denna sida om byggnaden. Vi kommer också att försöka hålla aktiviteten borta från denna sida under kvällar/nätter. Istället finns det mycket skog framför skolan!

En bit ut i skogen finns en bäck som delar av skolans område i vad som är "tillåtet" och "förbjudet" område för elever att vistas på. På andra sidan om bäcken finns ett vindskydd. Det finns också tre platser där lektioner brukar hållas:

Kåtan: En rund konformad byggnad med bänkar runt innerväggarna och eldstad i mitten. Ligger på skolans sida om bäcken nära vägen.

Korsningen: Ett stort kors med runor på, en stenkateder samt bänkar, brukar användas för utomhuslektioner och ligger hyfsat synlig från skolan.

Sänkan: En grupp bänkar i form av en amfiteater som omger en lägereld.


Inomhus

Lektionsplatser kan se lite annorlunda ut från lajv till lajv. Troférummet på entréplan är det enda fasta klassrummet och lektioner hålls även i matsalen samt riddarsalen. Möjliga rum som dyker upp ibland är: trolldrycksklassrummet, sjukstuga, mugglarklassrummet, vid-behov-rummet, förhörsrummet, rosa rummet, elevernas uppehållsrum samt personalrummet.


Den stora salen längst ner i byggnaden kallas för Riddarsalen, här äts kvällsmat och vissa andra måltider. Frukost äts i matsalen som ligger på entréplan. Bordet närmast dörrarna är reserverat för personalkåren.

En trappa ner från entréplan hittas kontoret, biblioteket och omklädningsrummen. Kontoret är arrangörernas och vapendragarnas rum (innehåller även den enda flammpulvernätverks-kopplade eldstaden på Bifrost). Biblioteket är vår off-del med två sovsalar samt ett rum för att hänga i. Omklädningsrummen är off-lajv. Det större av de två används ibland till ombyte av NPC-karaktärer samt för bastun.

Skolpersonalen har ett personalrum och ett par sovsalar som ligger på samma våningsplan.

Det finns tre in-lajv elevhemssovsalar. I dessa ska allting vara in-lajv. Odheim och Lokheim har sina sovsalar belägna på den översta våningen, där finns plats för 12 elever i vardera sal. Frejheims sovsal är belägen på entréplan, innanför Troférummet, den är uppdelad i två rum och har totalt 12 sovplatser.

Alla elever sover inte i sina elevhemssovsalar, utan vissa sover i "biblioteket". Spela bara runt det. Även om ni inte har en säng i elevhemssovsalen så får ni självklart vara där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar