Svartkonst

VAD ÄR SVARTKONST?

Ja, vad är det egentligen? Det är ganska omdebatterat både off- och inlajv vad svartkonst faktiskt är för något, men enligt svensk trolldomslag definieras svartkonst så här:

"Svartkonst innebär magi som är till för att skada andra. Många gånger kräver de också att kastaren av förbannelsen måste njuta av att skada eller utnyttja någon annan.
All magi som skadar en annan individ på en fysisk eller psykisk nivå utan dennes medgivande är olaglig. Enstaka förbannelser och överträdelser leder till rapporter och anmärkningar i utövarens register. Beroende på hur allvarlig skadan blir på offret varierar straffet. Som exempel, en fractionem som bryter någons arm leder till en rapport, men samma trollformel som bryter någons ryggrad eller nacke leder till en cell i Azkaban."

Med andra ord, för att kunna utöva svartkonst TRÄNAS din karaktär i att TYCKA OM att skada andra. Känner din karaktär behovet att lära sig självförsvar utan att njuta av att skada? Det finns mycket magi som inte definieras som svartkonst, till exempel stridskonst som utövas av aurorer, det kräver dock auktoriserade utövare.

Trollformler som för alla är fullt lagliga att kasta på andra är exempelvis clauditis manu (låser händer), confundo (förvirring), langlock (låser tungan), repellere (kastar bakåt), rictusempra (kittlas), scabiem maxima (klia), tarantallegra (dansa). Tänk på att många av de här trollformlerna är ett bra och välansedda alternativ till svartkonst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar