NEWT-elever

Bifrost har fem grundläggande år. I slutet av dessa genomförs den internationella OWL-examen (kallas ibland GET i Sverige) och eleven får sina slutbetyg från skolan. Efter detta avslutar de allra flesta sin utbildning på Bifrost. Vissa går vidare till en lärlingstjänst på exempelvis ministeriet och andra börjar jobba.

De elever som efter OWL önskar stanna längre på skolan för att specialisera inom ett visst ämne och avlägga sin NEWT-examen (kallas ibland FUTT i Sverige) kallas för NEWT-elever. På andra skolor hade de kallats för sjätte- och sjundeårselever, men Bifrost har slagit ihop dessa till en egen grupp. NEWT-elever stannar två år till på skolan för att sedan göra sin examen. Ibland händer det dock att vissa elever som avlagt OWL-examen kommer tillbaka efter ett par år för att göra sin NEWT.

Alla NEWT-elever väljer en specialisering och får läraren i ämnet som handledare. Det krävs att eleven minst erhållit betyget Över Förväntan i ämnet denne väljer.

Eleven förväntas bedriva egenstudier och forska i det valda ämnet. De deltar på de yngre årskursernas lektioner, men har också egna seminarier som samlar alla NEWT-elever att diskutera specifika frågor eller pröva dem på olika sätt.

Professorerna har NEWT-elever att assistera och ibland vikariera för dem. En del håller också i läxhjälper. Många av professorerna på Bifrost har själva varit NEWT-elever som sedan tagit anställning på skolan.

Skolbyggnaden verkar ibland vara förvirrad över ifall NEWT-eleverna verkligen är elever eller professorer. Därför kan det dyka upp sängar till dem i professorernas sovsalar eller i elevhemssovsalarna, ibland har de till och med helt eget rum.

NEWT-elever ses som vuxna och är ofta välkomna in i personalrummet på ett helt annat sätt än de yngre eleverna. De är inte längre obligerade att bära den svartvita skoluniformen men många bär ändå gärna sin elevhemsslips.

NEWT-elever kan inte vara prefekter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar