Efter döden

Vad händer efter döden? Ingen vet.


Enligt gamla seden ansluter sig de döda till gudarna i Vallhall eller så tvingas de in i Hel, det är deras tro och många olika religioner har olika sätt att se på efterlivet. Däremot har det i tusentals år varit känt för magiker att människor har själar och att det finns ett någonting, eller i alla fall ett val, efter döden. Spöken är de magiker som valt att stanna på jorden istället för att gå vidare till Vallhall, paradiset, intet, återfödelse eller vad som kanske finns därefter.

Horrokruxer har också - trots att de inte är allmänt kända - varit ett magiskt bevis på att själar finns, hur skulle annars svartmagiker kunna riva sönder sina?


Efter 1998 när den berömda Harry Potter dog och kom tillbaka bekräftades tron att det finns ett efterliv. Av vilket slag är det fortfarande ingen som vet, men Potter berättade om sitt besök vid King’s Cross och hur det för honom representerade vägskälet efter döden.

Troende av den gamla seden tog Potters upplevelse helt och hållet som ett bejakande av deras tro och att efter King’s Cross skulle Potter ha mötts av asar, vaner och joter, om han hade valt att dö.


Mugglare och döden

Mugglare är - som alla utom de själva vet - människor utan magisk förmåga. De kan inte bli smittade av lykantropi, se dementorer, få barn med varelser eller många andra saker som kräver magisk förmåga. Bland annat kan de inte bli spöken. Traditionalister - de som anser att ju renare trolldomsblod desto bättre - använder detta som argument för att mugglare inte har några själar och därför inte är fullvärdiga människor.

Andra magiker, mer vänligt inställda till mugglare, hävdar istället att mugglare visst har själar, de saknar bara förmågan att göra valet att eventuellt komma tillbaka till jorden. Och ärligt talat, de flesta väljer ju ändå att gå vidare när de dött, så mugglare missar ju inte direkt någonting där.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar